Razem 315 850 ogłoszeń !
Bezpłatne ogłoszenia, komis, oferty
PL CZ SK DE AT CH FR IT UK US ES HU

DZIERŻAWA

CEL REKREACYJNY

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny przetarg nieograniczony na zagospodarowanie w formie dzierżawy z przeznaczeniem na cel rekreacyjny części nieruchomości Gminy Cieszyn z brakiem możliwości zabudowy trwale związanej z gruntem.

Położenie nieruchomości: Cieszyn, rejon ul. Działkowej

Oznaczenie nieruchomości: działka nr 1/5 obr. 16

Powierzchnia gruntu przeznaczone do wydzierżawienia: 390 m2 (zaznaczono na poniższej mapie kolorem czerwonym)

Okres dzierżawy: czas nieoznaczony

Księga wieczysta Sądu Rejonowego w Cieszynie nr BB1C/00053009/7

Użytki gruntu: Lzr-PsIV, PsIV, dr

Działka jest nieuzbrojona.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Cieszyna część działki 1/5 obr. 16 znajduje się w obszarze P20_MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na dzierżawionym gruncie nie można wznosić budynków i budowli trwale związanych z gruntem, a w przypadku rozwiązania umów dzierżawy wszelkie nakłady, ulepszenia przedmiotu dzierżawy i nasadzenia, o ile nie ma możliwości ich zabrania przez dzierżawcę, nie podlegają zwrotowi.

Przetarg odbędzie się 9 sierpnia 2019 r. o godzinie 1000 w pokoju nr 6 Urzędu Miejskiego w Cieszynie,Rynek 1.

Stawka wyjściowa czynszu przyjęta do przetargu wynosi 0,30 zł/m2. Stawka ta będzie stanowić podstawę do określenia wysokości rocznego czynszu dzierżawnego, płatnego do 31 marca każdego roku. Stawki czynszu dzierżawnego podlegać będą rocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Termin waloryzacji przenosi się na kolejny rok w przypadku, gdy podwyżka czynszu nie przekracza 15 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100,00 zł. Wadium należy wnieść przelewem na konto bankowe bądź wpłatą gotówkową na konto bankowe do dnia 7 sierpnia 2019r. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług uzyskana w przetargu stawka czynszu dzierżawnego zostanie zwiększona o obowiązującą stawkę podatku VAT (aktualnie 23 %).

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Gminy Cieszyn. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto, nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przetargowej pisemne oświadczenie, że nie zalega z płatnościami na rzecz Gminy Cieszyn (w tym gminnych jednostek organizacyjnych), dowód wpłaty wadium oraz w przypadku:

 osoby fizycznej – dowód tożsamości,

 osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – dowód tożsamości, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem lub oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zawierające NIP i REGON,

 spółki cywilnej – dowody tożsamości, umowę spółki cywilnej, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem lub oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zawierające NIP i REGON.

Dokumentacja dotycząca dzierżawy ww. nieruchomości znajduje się do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie (parter pokój nr 6).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w razie uzasadnionej przyczyny informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Dodatkowych informacji w tej sprawie można zasięgnąć pod numerem telefonu 33 4794 231 lub 33 4794 230.

Sprecyzowane informacje do ogłoszenia
Data: 18.07.2019 12:05
Cena: 117 Zł.
Rodzaj ogłoszenia: Oferuję
Numer ogłoszenia: 640416
Rubryka ogłoszenia: Inne nieruchomości do wynajęcia
 
Rodzaj oferty: wynajem
Cel nieruchomości: pozostałe nieruchomości
Widea (0)
 
Zdjęcia (2)
 
Dzierżawa działki rekreacyjnej w Cieszynie - Zdjęcie nr 1Dzierżawa działki rekreacyjnej w Cieszynie - Zdjęcie nr 2
Do tego ogłoszenia nie zostało dodane jeszcze video.
Bezpośrednie dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca: Pani Maria Matura (niezarejestrowany)
Województwo: Śląskie
E-mail: Aby odpowiedzieć na to ogłoszenie, prosimy użyć poniższego formularza .
Telefon: +48334794231
Reklama
Formularz do odpowiedzi na ogłoszenie
Pozostałe możliwości i linki
Wyślij ogłoszenie znajomemu na e-mail
Włoż ogłoszenie do schowka, aby porównać z innymi
Zawiadom administratorów o naruszeniu regulaminu, nadużyciu itp.
Pokaż więcej ogłoszeń z sekcji Inne nieruchomości do wynajęcia Wzory umów do pobrania
Poleć oraz pokaż ogłoszenie
Możliwości wyróżnienia ogłoszenia
Pozostałe ogłoszenia z sekcji Inne nieruchomości do wynajęcia
wyszukiwanie
Logowanie
REKLAMA
© 2003-2010 Hiperogłoszenia (Bezpłatne ogłoszenia, alfabet firm, katalog produktów - wszelkie prawa zastrzeżone)