Razem 252 987 ogłoszeń !
Bezpłatne ogłoszenia, komis, oferty
PL CZ SK DE AT CH FR IT UK US ES HU

Śremski Sport spółka z o.o. z siedzibą w Śremie przy ul. Staszica 1a, KRS 0000306784

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Zarząd Spółki Śremski Sport sp. z o.o.

O G Ł A S Z A

publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej,

położonej w Śremie przy ulicy Poznańskiej 15

numer geodezyjny powierzchnia

nieruchomości numer KW cena /netto/

wywoławcza wadium

31/1, 28/3 0,8937 ha PO1M/00044890/6 1.484.000 zł 100.000,00 zł

1. Nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Śremie prowadzi księgę wieczystą

KW nr PO1M/00044890/6 położona jest w Śremie przy ul. Poznańskiej. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta obwiązującym, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

2. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem hotelowym, warsztatem, szopą magazynową oraz kortem tenisowym i płytą skate park wraz z wyposażeniem, w skład nieruchomości wchodzi:

1) prawo własności nieruchomości opisanej jako działki ewidencyjne nr 31/1 i 28/3

o powierzchni 0,8937 ha zabudowane budynkiem hotelowym z zapleczem, warsztatem, szopą magazynową, kortem tenisowym, oraz płyta skate park;

2) Hotel stanowi budynek piętrowy, całkowicie podpiwniczony z płaskim dachem,

w zabudowie wolnostojącej. Hotel posiada 33 miejsca dla gości, poza tym:

a) piwnica składa się z kotłowni, siłowni, sauny, strzelnicy, biura i magla;

b) parter składa się z baru, Sali konferencyjnej, 4 szatni, pralni, oraz 3 pokoi gościnnych;

c) piętro składa się z 13 pokoi gościnnych, 2 zespołów sanitarnych oraz biur.

3. Warunki sprzedaży:

 Nabywca poniesie wszelkie koszty zawarcia umowy;

 Koszty okazania granic lub wznowienia punktów granicznych obciążają nabywcę.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 1 czerwca 2015 r. o godz. 12:00 w siedzibie

Śremskiego Sportu sp. z o.o. w Śremie, ul. Staszica 1a, SEKRETARIAT.

5. Warunki przetargu:

 W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium /100.000,00zł/ pod tytułem: „przetarg – HOTEL PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 15” na rachunek Śremski Sport sp. z o.o. prowadzony przez SBL Śrem nr: 86 9084 0003 2102 0013 1111 0001 w terminie do dnia

25 maja 2015 r.;

 Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości oraz odpowiednie dokumenty potwierdzające zdolność do reprezentacji innych osób, (pełnomocnictwo);

 Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r.

o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1380) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Śremski Sport sp. z o.o.;

 Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej;

 Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe;

 Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do dnia zawarcia umowy, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się nabywcy wyłonionego w przetargu od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie skutkować będzie przepadkiem wpłaconego wadium na rzecz Gminy;

 Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT jeśli przepisy podatkowe przewidują obciążenie podatkiem VAT.

6. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Śremski Sport sp. z o.o. w Śremie (przy wejściu głównym), na stronie internetowej: www.sremskisport.pl, w prasie regionalnej Głos Wielkopolski oraz w prasie lokalnej.

7. Dodatkowych informacji na temat trybu, zasad i warunków przetargu udzielają pracownicy Śremski Sport sp. z o.o. w Śremie w godzinach 8:00 – 14:00 lub telefonicznie pod nr 608 479 350

lub 887 888 212. Szczegółowych informacji na temat możliwości inwestycyjnych na działce objętej sprzedażą udzielają pracownicy Zespołu Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Śremie, pok. nr 15 w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod nr tel. 61 28 47 131.

Sprecyzowane informacje do ogłoszenia
Data: 01.04.2015 11:17
Cena: 1 484 000 Zł.
Rodzaj ogłoszenia: Oferuję
Numer ogłoszenia: 398330
Rubryka ogłoszenia: Obiekty użytkowe
 
Rodzaj oferty: sprzedaż
Sprecyzowanie rodzaju: budynki, obiekty komercyjne
Cel nieruchomości: hotele
Powierzchnia użytkowa: 8937 m²
Widea (0)
 
Zdjęcia (4)
 
Przetarg nieruchomość zabudowana Hotel Śrem - Zdjęcie nr 1Przetarg nieruchomość zabudowana Hotel Śrem - Zdjęcie nr 2Przetarg nieruchomość zabudowana Hotel Śrem - Zdjęcie nr 3Przetarg nieruchomość zabudowana Hotel Śrem - Zdjęcie nr 4
Do tego ogłoszenia nie zostało dodane jeszcze video.
Bezpośrednie dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca: Właściciel
Województwo: Cała Polska
E-mail: Użytkownik nie zgodził się na zamieszczenie swojego adresu e-mail. Aby odpowiedzieć na to ogłoszenie, prosimy użyć poniższego formularza .
Reklama
Formularz do odpowiedzi na ogłoszenie
Pozostałe możliwości i linki
Poleć oraz pokaż ogłoszenie
Możliwości wyróżnienia ogłoszenia
Pozostałe ogłoszenia użytkownika Właściciel
Pozostałe ogłoszenia z sekcji Obiekty użytkowe
wyszukiwanie
Logowanie
REKLAMA
© 2003-2010 Hiperogłoszenia (Bezpłatne ogłoszenia, alfabet firm, katalog produktów - wszelkie prawa zastrzeżone)