Razem 224 732 ogłoszeń !
Bezpłatne ogłoszenia, komis, oferty
PL CZ SK DE AT CH FR IT UK US ES HU
OFERUJę
20.08.2013 14:53

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta Czeladź ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czeladź (przy ulicy 3 Szyb).

1. Działka nr 1/12, arkusz mapy 51, pow. 754 m2:

* Cena wywoławcza – 50.000,00 zł;

* Wadium – 5.000,00 zł;

* Informacje dodatkowe – w sąsiedztwie (~2m) napowietrzna linia energetyczna przebiegająca nad działką 1/11.

2. działka nr 1/11, arkusz mapy 51, pow. 963 m2:

* Cena wywoławcza – 60.000,00 zł;

* Wadium – 6.000,00 zł;

* Informacje dodatkowe – nad działką przebiega napowietrzna linia energetyczna.

Oznaczenie nieruchomości wg danych Księgi Wieczystej:

* dla nieruchomości oznaczonych pozycjami od 1 i 2 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Będzinie Księga Wieczysta o numerze KA1B/00018616/3.

Opis nieruchomości:

- opisane wyżej nieruchomości, stanowią działki niezabudowane, o kształcie zbliżonym do kwadratu, dostępność uzbrojenia: sieć wodociągowa i elektroenergetyczna przebiegająca w ulicy 3 Szyb oraz gazociąg w ulicy Pustej, działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulica 3 Szyb,

- określenie technicznych warunków podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt przyszłego właściciela,

- przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie,

- granice działek zostały prawnie ustalone, wznowienie granic nieruchomości odbywać się będzie na wniosek i koszt nabywców,

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania miasta Czeladź przyjętego uchwałą nr LXVI/1015/2006 z dnia 19 kwietnia 2006r. opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Śl. Z 2006r. Nr 65, poz. 1761, w/w nieruchomości znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 5MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dla terenu oznaczonego symbolem 5MN obowiązuje następujące przeznaczenie podstawowe: tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w tym zabudowa bliźniacza i małe zespoły mieszkaniowe oraz przeznaczenie uzupełniające tj. tereny usług i handlu w powiązaniu z obiektami funkcji podstawowej oraz tereny zieleni i ogródków przydomowych.

W sąsiedztwie ul. 3 Szyb znajdują tereny przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi.

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieruchomości:

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym.

Cena wywoławcza, minimalne postąpienie :

- cena nieruchomości gruntowej jest ceną netto;

- do ceny sprzedaży netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% tej ceny, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.);

- o wysokości postąpienia zadecydują uczestnicy przetargu (nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnego złotego ).

Czas i miejsce przetargu: Urząd Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45 (41-250) Czeladź, sala konferencyjna, pok. nr 114, dla przetargów na sprzedaż nieruchomości opisanych:

* pozycja nr 1 – 30 sierpień 2013 roku, o godzinie 9:00;

* pozycja nr 2 – 30 sierpnień 2013 roku, o godzinie 10:30.

Wadium:

- należy wpłacić do dnia 26 sierpień 2013r. w pieniądzu (PLN), na konto Urzędu Miasta Czeladź ING Bank Śląski w Katowicach o/Czeladź nr 33 1050 1269 1000 0008 0214 7595 z dopiskiem – „dotyczy działki nr …”. Na każdy przetarg należy wpłacić odrębne wadium, datą wniesienia wadium jest data uznania na rachunku sprzedającego.

- wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy notarialnej wniesione wadium przepada na rzecz gminy.

- wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazane konto bankowe.

Więcej informacji - otodom.pl/index.php?mod=show&act=preview&insId=20782380

Sprecyzowane informacje do ogłoszenia
Data: 20.08.2013 14:53
Cena: 60 000 Zł.
Rodzaj ogłoszenia: Oferuję
Numer ogłoszenia: 304742
Rubryka ogłoszenia: Działki budowlane
 
Rodzaj oferty: sprzedaż
Powierzchnia działki: 963 m²
Rodzaje gruntu: obiekty mieszkalne
Widea (0)
 
Zdjęcia (1)
 
Przetarg na nieruchomości | Czeladź - Zdjęcie nr 1
Do tego ogłoszenia nie zostało dodane jeszcze video.
Bezpośrednie dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca: Bezpośrednio (niezarejestrowany)
Województwo: Będzin (Śląskie)
E-mail: Aby odpowiedzieć na to ogłoszenie, prosimy użyć poniższego formularza .
Telefon: +48327637900
Reklama
Formularz do odpowiedzi na ogłoszenie
Pozostałe możliwości i linki
Wyślij ogłoszenie znajomemu na e-mail
Włoż ogłoszenie do schowka, aby porównać z innymi
Zawiadom administratorów o naruszeniu regulaminu, nadużyciu itp.
Pokaż więcej ogłoszeń z sekcji Działki budowlane Wzory umów do pobrania
Poleć oraz pokaż ogłoszenie
Możliwości wyróżnienia ogłoszenia
Pozostałe ogłoszenia z sekcji Działki budowlane
wyszukiwanie
Logowanie
REKLAMA
© 2003-2010 Hiperogłoszenia (Bezpłatne ogłoszenia, alfabet firm, katalog produktów - wszelkie prawa zastrzeżone)